Pravila o privatnosti

Lični podaci

Ličnim podatkom se smatra svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu fizičku osobu, odnosno osobu koja se može identifikovati direktno ili indirektno, posebno na osnovi jednog ili više obeležja specifičnih za njen fizički, psihološki, mentalni, kulturni ili socijalni identitet (npr. ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa e-pošte i sl.).

Lične podatke klijenata, posetilaca i korisnika web stranice www.idoneus.rs prikupljaće, obrađivati i koristiti firma vlasnik - Idoneus d.o.o. (Kenza Mihaila 30, Beograd) - u skladu s odredbama o zaštititi privatnosti. Prvenstvena svrha prikupljanja ličnih podataka korisnika je pružanje usluga, poboljšanje kvaliteta usluga i informisanje korisnika o postojećim i novim uslugama Idoneus d.o.o.

Lične podatke korisnika ovlašćeni su koristiti Idoneus d.o.o. i partneri Idoneus d.o.o., isključivo u cilju pružanja, unapređenja i naplate usluga.

Pravo na pristup ličnim podacima i Pravo na brisanje i zaborav.

Idoneus d.o.o se obavezuje pružati zaštitu ličnih podataka korisnika i klijenata, informisati kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi radnici Idoneus d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima vezanim uz zaštitu podataka i privatnost korisnika:

Opšta uredba o zaštiti podataka EU - GDPR 2016/67
Zakonu o sprovođenju opšte uredbe o zaštiti podataka, NN br. 42/2018
Zakon o elektroničkim komunikacijama

Skladno Opštoj uredbi o zaštiti ličnih podataka EU i Zakonu o zaštiti podataka, prikupljeni lični podaci skladište se u evidencijama ličnih podataka kojih je voditelj firma Idoneus d.o.o.
Idoneus d.o.o. čuva privatnost svojih korisnika, skuplja samo nužne podatke za poslovne svrhe (vođenja poslovnog pretraživača za malo, srednje i mikro preduzetništvo) te se njima koristi samo u svrhu poslovne potrebe, a u skladu sa zakonskim obavezama. Podaci se čuvaju najmanje u periodu trajanja poslovne potrebe te će u skladu s opštim zastarnim rokom po Zakonu o obaveznim odnosima RH (5 godina) biti brisani ili anonimizirani, uz izuzetak kada podatke čuvamo duže zbog pravnih obaveza (npr. slučajevi sudskog spora). Podaci mogu biti prosleđeni merodavnom telu državne vlasti u sprovođenju zakonskih tela državne vlasti.
Upite ili primedbe vezane uz navedeni zakon te prikupljanje ličnih podataka korisnik može dostaviti putem elektroničke pošte na mail-adresu zop@mojgrad.rs (direktni kontakt sa Službenikom za zaštitu ličnih podataka, voditelja evidencije ličnih podataka Idoneus d.o.o., Beograd).

Registracija korisnika

Za korišćenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama, Korisnik se mora registrovati tj. Idoneus.rs će na određenim mestima unutar stranice i u određeno vreme, prikupljati lične podatke Korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva firme, telefonskog broja, e-mail adrese i drugih podataka koje će Korisnik navesti u postupku registracije. Komunikacija ili materijali koje Korisnik dostavi, kao što su pitanja, komentari, predlozi i sl. neće se smatrati poverljivima.


SNIMANJE POZIVA
Izlazni i ulazni pozivi za Idoneus d.o.o. mogu biti snimani u svrhu unapređenja usluge klijentima te, u slučaju sklapanja ugovora na daljinu, u svrhu dokaza o sklapanju istog.

Osobe koje su snimane će uvek biti pravovremeno informisane o mogućnosti snimanja razgovora te o svrsi u koju navedena snimka može biti korišćena.

Idoneus d.o.o. se obavezuje da će navedene snimke čuvati u sistemu najduže godinu dana, osim u slučajevima kada Zakoni republike Srbije nalažu neki drugi rok (u slučaju sklapanja ugovora, sudskih sporova i sl.). Pristup navedenim snimkama imaju samo i isključivo zaposleni Idoneus d.o.o kojima je preslušavanje snimki nužno za obavljanje posla te isključivo u svrhu o kojoj je snimana osoba obaveštena.

Za sva pitanja i prigovore vezane uz snimke razgovora, njihovo korišćenje, spremanje, zaštitu i brisanje, klijenti portala se u svakom trenutku mogu obratiti Službeniku za zaštitu podataka na mail zop@mojkvart.hr


KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

U slučaju bilo kojeg oblika ugrožavanja privatnosti podataka čuvanih u sklopu naše baze ili baze bilo kojeg od naših partnera obavestićemo sve relevantne osobe i nadležna tela u roku od 72 sata od spoznaje o tome da je došlo do prekršaja te ako je očigledno da su ukradeni podaci spremljeni na način da postoji mogućnost da se prilikom krađe može otkriti identitet vlasnika podataka.

PROMENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ova izjava o privatnosti može se s vremena na vreme menjati u skladu s zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavestiti naše klijente ili korisnike web stranica o tim promenama. Umesto toga, preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu za sve izmene izjave.

Slagalica usluga

Želim više informacija o:

Unesite Ime i prezime.
Unesite ispravnu e-mail adresu.
Unesite ime firme ili kompanije.
Unesite broj telefona.
Prihvatite uvjete.